Important information

This site uses cookies to store information on your computer. By continuing to use our site, you consent to Steel Media's privacy policy.

Steel Media websites use two types of cookie: (1) those that enable the site to function and perform as required; and (2) analytical cookies which anonymously track visitors only while using the site. If you are not happy with this use of these cookies please review our Privacy Policy to learn how they can be disabled. By disabling cookies some features of the site will not work.


VietKey & Email Stationery HD


VietKey & Email Stationery HD
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

VietKey & Email Stationery HD is an iPad utility application that provides an input method editor for Vietnamese, plus over 300+ of email backgrounds (themes, stationery) you can use in your email messages. Simply select your favorite background from our ever-growing collection and make your email incredible. Everyone receiving your email will be amazed!

Supports four standard input methods: Telex, VNI, and two varieties of VIQR

A default "Auto" input method, a combination of Telex and VNI.

To produce the word "Việt" you have to type:

Vieejt (Method=Telex)
Vie65t (Method=VNI)
Vie^.t (Method=VIQR)

Telex is the best method to use.

Bonus features:

- Built-in Emoji Keyboard to let you easy insert Emoji icons while writing your email message.
- Auto converts emoji icons to image so they can be seen by any device (computer desktop, smart phones...)
- Easy create Bold, Italic, Underlined text as well as adjust font size and color.

Over 300 themes in 27 categories:

- Abstract
- Animals
- Anniversary
- Birthday
- Flowers
- Fun
- Love
- Mother's Day
- Nature
- Patterns
- Sports
- Father's Day
- Wedding
- Baby
- Get Well
- Thank You
- Summer
- Halloween
- Fall
- Thanksgiving
- Christmas
- Winter
- New Year
- Valentine
- Easter

and more coming soon...

========================================

VietKey & Email Stationery HD là một bộ gõ Tiếng Việt hữu ích chạy trên iPad. Nó cho phép bạn soạn điện thư (email) bằng chữ Việt một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó chương trình còn bao gồm hơn 300 mẫu thiết kế Email rất đẹp (Email Themes/Backgrounds/Stationery). Đơn giản chỉ cần chọn mẫu email bạn yêu thích từ bộ sưu tập rất phong phú của chúng tôi và email của bạn sẽ trở nên đẹp mắt không thể tin được. Mọi người khi nhận điện thư của bạn sẽ rất ngạc nhiên!

Ứng dụng hỗ trợ 4 kiểu gõ chuẩn: Telex, VNI, và 2 kiểu VIQR

Kiểu gõ Tự động (Auto) tức tổng hợp của Telex và VNI được cài mặc định.

Dưới đây là một ví dụ để gõ ra chữ "Việt"

Vieejt (Kiểu gõ=Telex)
Vie65t (Kiểu gõ=VNI)
Vie^.t (Kiểu gõ=VIQR)

Chúng tôi nghĩ kiểu gõ Telex là hay nhất trên iPad bởi vì nếu muốn gõ kiếu VNI hoặc VIQR bạn phải chuyển đổi qua lại bàn phím chữ và số sẽ mất thời gian.

Các tính năng khác:

- Có sẵn bàn phím Emoji để bạn dễ dàng chèn các biểu tượng Emoji trong khi viết tin nhắn email.
- Tự động chuyển đổi các biểu tượng Emoji thành hình ảnh để chúng có thể xem được bởi bất kỳ thiết bị (pc desktops, các thế hệ điện thoại thông minh khác...)
- Dễ dàng tạo chữ in Đậm (Bold), in Nghiêng (Italic), Gạch Dưới (Underline) cũng như điều chỉnh cỡ chữ và màu sắc.

Hơn 300 mấu thiết kế trong 27 chuyên mục:

- Abstract
- Animals
- Anniversary
- Birthday
- Flowers
- Fun
- Love
- Mother's Day
- Nature
- Patterns
- Sports
- Father's Day
- Wedding
- Baby
- Get Well
- Thank You
- Summer
- Halloween
- Fall
- Thanksgiving
- Christmas
- Winter
- New Year
- Valentine
- Easter

và sẽ còn nhiều nữa...

What's New in Version 1.1

- Added more Halloween, Anniversary, Baby, Get Well, Missing Ya & Sports backgrounds (Total 37 new backgrounds)

Screenshots

Screenshot 1 of 5 Screenshot 2 of 5 Screenshot 3 of 5 Screenshot 4 of 5 Screenshot 5 of 5