Important information

This site uses cookies to store information on your computer. By continuing to use our site, you consent to Steel Media's privacy policy.

Steel Media websites use two types of cookie: (1) those that enable the site to function and perform as required; and (2) analytical cookies which anonymously track visitors only while using the site. If you are not happy with this use of these cookies please review our Privacy Policy to learn how they can be disabled. By disabling cookies some features of the site will not work.


Học nói tiếng Anh 1.0


Học nói tiếng Anh 1.0
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Chương trình “Học nói tiếng Anh 1” là ứng dụng đầu tiên trong seri các chương trình “Học nói tiếng Anh”. Với tiêu chí của chương trình là giúp bạn “HỌC NÓI TIẾNG ANH”, chương trình “Học nói tiếng Anh” cung cấp một cách thức học tiếng Anh thú vị, hiệu quả nhằm mục tiêu tối đa là giúp các bạn nâng cao kĩ năng NGHE VÀ NÓI một cách trôi chảy.
Chương trình gồm 3 tính năng chính:

* Tính năng độc đáo và thú vị nhất là tính năng “Conversation (Luyện nghe nói tiếng Anh qua các bài hội thoại) ”:
Tính năng này nhằm giúp các bạn học NGHE VÀ NÓI thông qua các bài hội thoại với nhiều chủ đề khác nhau (thời gian, địa điểm, du lịch v.v.v). Trong các bài hội thoại, các bạn có thể nghe bài hội thoại nguyên mẫu. Và đặc biệt “BẠN CÓ THỂ ĐÓNG VAI” 1 trong 2 nhân vật trong đoạn hội thoại, qua đó giúp các bạn cải thiện các kĩ năng như:

- Nghe các bài hội thoại với nhiều giọng nói khác nhau, qua đó nâng cao và cải thiện kĩ năng nghe.
- Luyện và ghi nhớ các mẫu câu thông dụng và xử lý câu trong các tình huống như thế nào.
- Luyện kĩ năng phản xạ tình huống khi có cảm giác như đang nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài.
- Tạo môi trường giả lập “LUYỆN NÓI TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI” dành cho các bạn ít có điều kiện để luyện nói tiếng anh với ngưới nước ngoài.
- Với tính năng dấu chữ của nhân vật bạn đóng vai (tùy chọn chỉ giấu chữ của nhân vật bạn đóng vai hoặc giấu chữ toàn đoạn hội thoại), bạn có khả năng sáng tạo và áp dụng các mẫu câu bạn đã được học vào một tình huống cụ thể, qua đó giúp bạn nhớ các mẫu câu đã học lâu hơn và áp dụng một cách thành thạo hơn.
- Chương trình cung cấp gần 200 bài học với rất nhiều tình huống trong cuộc sống.

* Tính năng “Từ điển (Dictionary) ”:

- Cung cấp bộ từ điển Anh – Việt với hơn 380.000 từ, có thể nghe từ.
- Giao diện rõ ràng, tra dữ liệu nhanh chóng.

* Tính năng “Các mẫu câu thông dụng (Phrase)”:

- Cung cấp khoảng hơn 1000 mẫu câu tiếng Anh thông dụng, được chia ra các chủ đề khác nhau.

What's New in Version 1.0.1

Fix little bug of dictionary

Screenshots

Screenshot 1 of 10 Screenshot 2 of 10 Screenshot 3 of 10 Screenshot 4 of 10 Screenshot 5 of 10 Screenshot 6 of 10 Screenshot 7 of 10 Screenshot 8 of 10 Screenshot 9 of 10 Screenshot 10 of 10