Important information

This site uses cookies to store information on your computer. By continuing to use our site, you consent to Steel Media's privacy policy.

Steel Media websites use two types of cookie: (1) those that enable the site to function and perform as required; and (2) analytical cookies which anonymously track visitors only while using the site. If you are not happy with this use of these cookies please review our Privacy Policy to learn how they can be disabled. By disabling cookies some features of the site will not work.


Onkoportal


Onkoportal
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Aplikace Onkoportal je vyhledávač ověřených onkologických informací a služeb pro pacienty, rodinné příslušníky a veřejnost.

Na internet lze snadno umístit jakékoliv informace. Často však mohou být velmi zavádějící, ekonomicky motivované či přímo zdraví škodlivé. Na Onkoportálu naleznete jen informace prověřené lékaři.

Základní funkcí Onkoportálu je podpora při řešení životních situací, ve kterých se mohou onkologičtí pacienti ocitnout. Jedná se o široké spektrum oblastí, které se dají souhrnně označit jako zdravotní, právní, sociální a finanční.

Nejdůležitějším budoucím cílem projektu Onkoportál je podpora prevence onkologických onemocnění. To znamená, že se bude věnovat osvětě v otázkách prevence onkologických onemocnění, důležitosti včasné diagnostiky a možností preventivních programů.

-----
Nastavení aplikace je zpřístupněno pouze pro účely instalace v nemocničních zařízení.

This app is for czech patients with oncologic problem. Only in Czech language.

What's New in Version 1.2.1

- minor bug fixes

Screenshots

Screenshot 1 of 6 Screenshot 2 of 6 Screenshot 3 of 6 Screenshot 4 of 6 Screenshot 5 of 6 Screenshot 6 of 6