Important information

This site uses cookies to store information on your computer. By continuing to use our site, you consent to Steel Media's privacy policy.

Steel Media websites use two types of cookie: (1) those that enable the site to function and perform as required; and (2) analytical cookies which anonymously track visitors only while using the site. If you are not happy with this use of these cookies please review our Privacy Policy to learn how they can be disabled. By disabling cookies some features of the site will not work.


Latvenergo


Latvenergo
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Jūsu ērtībai AS "Latvenergo" piedāvā mobilo aplikāciju, kas atvieglos elektroenerģijas skaitītāju rādījumu uzskaiti. Aplikācija būs noderīga gan privātpersonām ar vienu vai dažiem skaitītājiem, gan juridiskajām personām ar daudziem skaitītājiem.

Aplikācija ietver šādas iespējas:
* IKMĒNEŠA RĀDĪJUMI – iespēja ievadīt skaitītāja rādījumu katru mēnesi un uzzināt patēriņu;
* RĀDĪJUMU NOSŪTĪŠANA – ja norēķinus veicat ar rēķinu vai e-rēķinu, aplikācija dod iespēju nosūtīt skaitītāja rādījumus ar SMS starpniecību;
* PATĒRIŅA STATISTIKA – iespēja sekot līdzi ikmēneša patēriņam ilgākā laika griezumā un apskatīt to grafika veidā;
* ATGĀDINĀJUMI – iespēja aktivizēt un katra mēneša sākumā saņemt telefonā atgādinājumu par rādījumu ievadīšanu, lai to nekad nepiemirstu;
* LUKTURĪTIS – iespēja, kas atvieglo rādījumu nolasīšanu tumšās vietās, piemēram, kāpņu telpā ar vāju apgaismojumu;
* SMS PAKALPOJUMI - uzzini Starta tarifa atlikumu;
* PIETEIKT BOJĀJUMU - iespēja pieteikt bojājumu ar SMS starpniecību;
* KONTAKTI – AS "Latvenergo" kontaktinformācija ērtākai saziņai.

Aicinām vērst uzmanību tam, ka aplikācija nenodrošina automātisku rādījumu reģistrēšanu AS „Latvenergo” sistēmā un norēķinus par patērēto elektroenerģiju.

==============

Для Вашего удобства АО «Latvenergo» предлагает мобильную аппликацию, которая упростит учет показаний счетчиков электроэнергии. Аппликацией могут воспользоваться как частные лица, имеющие один или несколько счетчиков, так и юридические лица, ведущие учет показаний множества счетчиков.

Аппликация предоставляет следующие возможности:
* ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ – возможность вводить показания счетчика ежемесячно, чтобы узнать потребление;
* ОТПРАВКА ПОКАЗАНИЙ – если вы осуществляете расчеты с помощью счета или электронного счета, приложение позволяет отправлять показания счетчика посредством SMS;
* СТАТИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ – возможность следить за ежемесячным потреблением в течение более продолжительного срока, рассматривать его в виде графика;
* НАПОМИНАНИЯ – возможность активизировать приложение и в начале каждого месяца получать телефонное сообщение о вводе показаний, чтобы никогда не забывать об этом;
* ФОНАРИК – функция, облегчающая считывание показаний в темных местах, например, в подъезде с недостаточным освещением;
* SMS УCЛУГИ - узнай остаток Стартового тарифа;
* СOOБЩИТЬ О ПОВРЕЖДЕНИИ - возможность cooбщить о повреждении посредством SMS;
* КОНТАКТЫ – контактная информация АО «Latvenergo» для более удобного общения.

Просим обратить внимание на то, что приложение не обеспечивает автоматическую регистрацию показаний в системе АО «Latvenergo» и расчетов за потребляемую электроэнергию.

What's New in Version 2.3.2

Šīs Latvenergo lietotnes turpmāka attīstīšana tiek pārtraukta. Tādēļ aicinām lejupielādēt jauno, ar dažādām iespējām papildināto lietotni Elektrum.

Jūs varēsiet:
* autorizēties un piekļūt saviem maksājumu un patēriņu datiem;
* reģistrēt skaitītāja rādījumus;
* sekot līdzi elektrības cenas izmaiņām Nord Pool Spot biržā;
* veikt maksājumus;
* uzstādīt atgādinājumus;
* iegūt noderīgus padomus un palīgu spuldžu izvēlei.

Screenshots

Screenshot 1 of 5 Screenshot 2 of 5 Screenshot 3 of 5 Screenshot 4 of 5 Screenshot 5 of 5