Important information

This site uses cookies to store information on your computer. By continuing to use our site, you consent to Steel Media's privacy policy.

Steel Media websites use two types of cookie: (1) those that enable the site to function and perform as required; and (2) analytical cookies which anonymously track visitors only while using the site. If you are not happy with this use of these cookies please review our Privacy Policy to learn how they can be disabled. By disabling cookies some features of the site will not work.


Pitagoras - myśl logicznie


Pitagoras - myśl logicznie
  • Publisher: vm.pl
  • Genre: Education
  • Released: 29 Mar, 2013
  • Size: 11.0 MB
  • Price: $0.99
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Test składa się z 20 zadań.
Zadania w teście IQ zostały opracowane w postaci matryc Ravena.
Matryce Ravena, to pytania wielokrotnego wyboru. Zadania są prezentowane w kształcie macierzy (matrycy) 3x3, (rzadziej 2x2 lub 4x4) z jednym brakującym elementem.

Aby poprawnie rozwiązać zadanie należy odgadnąć logiczną zasadę, która dotyczy danej matrycy i wskazać brakujący element spośród wskazanych wariantów odpowiedzi.

Użycie matryc Ravena minimalizuje różnice kulturowe i językowe testowanych dlatego często są stosowane w testach inteligencji.

Czas rozwiązywania testu 20-40 min.
Czas nie jest mierzony, jest to jedynie zalecany, maksymalny czas próby rozwiązania zawartych w nim zadań. Przekroczenie tego czasu może spowodować uzyskanie mniej dokładnego wyniku poziomu IQ.

Zalecenia: dzieci, młodzież i osoby na co dzień zabiegane.

Test został znormalizowany na dużej grupie Mensan z całego świata, dzięki czemu uzyskany wynik jest zgodny z faktycznie posiadanym poziomem IQ.

Screenshots

Screenshot 1 of 10 Screenshot 2 of 10 Screenshot 3 of 10 Screenshot 4 of 10 Screenshot 5 of 10 Screenshot 6 of 10 Screenshot 7 of 10 Screenshot 8 of 10 Screenshot 9 of 10 Screenshot 10 of 10