JLPTN4


JLPTN4
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

JLPT N4 là ứng dụng học tiếng Nhật dành cho người bắt đầu học sơ cấp tiếng Nhật, học hết danh sách bài trong ứng dụng có thể dự thi lấy bằng N4 tiếng Nhật.

■ Tính năng cơ bản:
・ Hổ trợ 2 bảng chữ cái hiragana và katakana, có phần kiểm tra dành cho 2 bảng chữ cái này (thích hợp cho người chưa từng biết gì về tiếng Nhật dể tiếp cận hơn)
・ Ngoài những chức năng cơ bản như phần hiển thị nội dung từ vựng (có phát âm), ngữ pháp theo bài, ứng dụng còn hổ trợ phần luyện nghe ở mỗi bài.
・ Tra cứu từ vựng, ngữ pháp, kanji (giống như tích hợp từ điển tiếng Nhật cấp độ dành cho N5 vào ứng dụng)
・ Phần học chữ Kanji cũng được chia theo bài, có phần hướng dẫn cách viết và ở mỗi 1 từ kanji đều có các từ vựng lien quan đến từ kanji đó.
・ Kiểm tra từ vựng (phân loại theo bài, kiểm tra theo từ, theo nghĩa), phần kiểm tra kanji (phân loại theo bài, kiểm tra theo từ kanji, theo hán tự)
・ Phần ghi nhớ giúp học từ vựng và kanji dễ dàng hơn.

■ Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt

Screenshots

Screenshot 1 of 10 Screenshot 2 of 10 Screenshot 3 of 10 Screenshot 4 of 10 Screenshot 5 of 10 Screenshot 6 of 10 Screenshot 7 of 10 Screenshot 8 of 10 Screenshot 9 of 10 Screenshot 10 of 10