Truyen Hay PRO


Truyen Hay PRO
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Truyen Hay Pro - Thế giới truyện cho bạn
+ Thể loại phong phú, da dạng
+ Truyện đặc sắc, chọn lọc
+ Cập nhật thường xuyên

What's New in Version 1.1

+ Sửa lỗi giao diện trên iPhone Xs và Xs Max
+ Sửa lỗi dữ liệu

Screenshots

Screenshot 1 of 10 Screenshot 2 of 10 Screenshot 3 of 10 Screenshot 4 of 10 Screenshot 5 of 10 Screenshot 6 of 10 Screenshot 7 of 10 Screenshot 8 of 10 Screenshot 9 of 10 Screenshot 10 of 10