Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO


Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Ứng dụng tốt nhất để học Ngữ Pháp tiếng Anh:
- Tổng hợp đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh, công thức tiếng Anh, cách dùng, ví dụ minh hoạ
- Bài tập ngữ pháp tiếng Anh có lời giải giúp ghi nhớ ngữ pháp nhanh hơn
- Bài grammar test, kiểm tra trình độ tiếng Anh

Danh sách chủ đề ngữ pháp
- 13 thì trong tiếng Anh
- Số ít, số nhiều
- Câu chủ động, bị động, câu gián tiếp
- Danh từ, tính từ, động từ, trạng tự
- Câu điều kiện loại I, II, III
- Mệnh đề quan hệ

What's New in Version 1.1

Bổ sung các bài luyện tập mới

Screenshots

Screenshot 1 of 9 Screenshot 2 of 9 Screenshot 3 of 9 Screenshot 4 of 9 Screenshot 5 of 9 Screenshot 6 of 9 Screenshot 7 of 9 Screenshot 8 of 9 Screenshot 9 of 9