Democrathink


Democrathink
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Democrathink uygulaması bireylerin özgür iradeleriyle oy kullandıkları sonuçların ilgili kurum ve mercilere ileterek istenilen fiziki değişikliğin yapılmasını hedefleyen yönetişim sistemidir.

Screenshots

Screenshot 1 of 5 Screenshot 2 of 5 Screenshot 3 of 5 Screenshot 4 of 5 Screenshot 5 of 5