Yoryo


Yoryo
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Yoryo - Xây dựng hồ sơ năng lực Cá Nhân, Công trình, Dự Án. Thiết kế đơn giản dễ sử dụng, hình ảnh, toạ độ theo thời gian thực. Tính năng theo dõi từng dự án cho các đối tượng tham gia. Dễ dàng tạo mã Qr dự án để chia sẻ với người cần theo dõi và nắm bắt tiến độ dự án. Có xuất báo cáo tổng hợp theo dự án, báo cáo tổng hợp hồ sơ năng lực phục vụ hoạt động đấu thầu, thi công hoặc xin việc.

Screenshots

Screenshot 1 of 14 Screenshot 2 of 14 Screenshot 3 of 14 Screenshot 4 of 14 Screenshot 5 of 14 Screenshot 6 of 14 Screenshot 7 of 14 Screenshot 8 of 14 Screenshot 9 of 14 Screenshot 10 of 14 Screenshot 11 of 14 Screenshot 12 of 14 Screenshot 13 of 14 Screenshot 14 of 14