Important information

This site uses cookies to store information on your computer. By continuing to use our site, you consent to Steel Media's privacy policy.

Steel Media websites use two types of cookie: (1) those that enable the site to function and perform as required; and (2) analytical cookies which anonymously track visitors only while using the site. If you are not happy with this use of these cookies please review our Privacy Policy to learn how they can be disabled. By disabling cookies some features of the site will not work.


Co Caro


Co Caro
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Cờ Caro là một trò chơi quen thuộc và rất phổ biến tại Việt Nam, hay được học sinh chơi trên giấy tập kẻ ca-rô nên được gọi là cờ Caro. Trong trò chơi này, bên thắng là bên đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 5 quân hàng ngang, hoặc dọc, hoặc chéo. Đây là một trò chơi bổ ích, giúp bạn rèn luyện trí tuệ thông qua việc nghĩ ra các nước đi khéo léo để có thể chiến thắng.

Ứng dụng được thiết kế với một giao diện đẹp, thân thiện và dễ sử dụng.

Tính năng nổi bật của ứng dụng:
- Hỗ trợ cả iPhone/iPod và iPad
- Hỗ trợ 3 chế độ chơi: người chơi với máy, 2 người chơi và chơi online qua Game Center.
- Cho phép đi lại trong khi chơi.
- Hỗ trợ âm thanh nền và âm thanh hiệu ứng
- Đặc biệt trong phiên bản 1.0 này chúng tôi trọng tâm xây dựng các chức năng cho chế độ chơi online như: chat message, chat voice khi chơi online qua Game Center, cho phép chọn thứ tự đánh trước, đánh sau, cho phép thiết lập thời gian suy nghĩ cho mỗi nước đi.
- Đặc biệt các bạn có thể lựa chọn để tăng hay giảm kích thước của bàn cờ.

What's New in Version 4.5

- Sửa một số lỗi nhỏ

Screenshots

Screenshot 1 of 10 Screenshot 2 of 10 Screenshot 3 of 10 Screenshot 4 of 10 Screenshot 5 of 10 Screenshot 6 of 10 Screenshot 7 of 10 Screenshot 8 of 10 Screenshot 9 of 10 Screenshot 10 of 10