Important information

This site uses cookies to store information on your computer. By continuing to use our site, you consent to Steel Media's privacy policy.

Steel Media websites use two types of cookie: (1) those that enable the site to function and perform as required; and (2) analytical cookies which anonymously track visitors only while using the site. If you are not happy with this use of these cookies please review our Privacy Policy to learn how they can be disabled. By disabling cookies some features of the site will not work.


Ba Bau


Ba Bau
Download on the AppStore Click here to request a review of this app

  • App Store Info

Description

Ứng dụng "Bà Bầu" là một người bạn đồng hành không thể thiếu cho các bà mẹ đang mang thai cũng như các đức lang quân có vợ đang mang thai.

Ứng dụng được thiết kế với một giao điện khoa học, thân thiện và dễ sử dụng.

Các nội dung chính của "Bà Bầu":

• Tính toán số ngày mang thai, quá trình mang thai, dự kiến ngày sinh

• Sự phát triển của thai nhi qua 40 tuần tuổi, với hình ảnh thai nhi và các thông tin được cung cấp chi tiết nhất

• Sự thay đổi cơ thể và các vấn đề gặp phải của Bà Bầu qua 40 tuần mang thai

Screenshots

Screenshot 1 of 6 Screenshot 2 of 6 Screenshot 3 of 6 Screenshot 4 of 6 Screenshot 5 of 6 Screenshot 6 of 6